Anh Văn (Lớp 6 -12)

Anh Văn (Lớp 6 -12)

BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THẾ KHÔI TOÁN – LÝ – HÓA – VĂN Lớp Học phí 1 tháng Học phí 2 tháng Học phí 3 tháng Lớp 6 -7 -8 400.000đ 750.000đ 1.100.000đ Lớp 9 –…

BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THẾ KHÔI

TOÁN – LÝ – HÓA – VĂN

Lớp Học phí 1 tháng Học phí 2 tháng Học phí 3 tháng
Lớp 6 -7 -8 400.000đ 750.000đ 1.100.000đ
Lớp 9 – Luyện thi lớp 10 450.000đ 850.000đ 1.200.000đ
Lớp 10 500.000đ 950.000đ 1.400.000đ
Lớp 11 550.000đ 1.050.000đ 1.600.000đ
Lớp 12 650.000đ 1.200.000đ 1.700.000đ
Luyện thi Đại học 700.000đ 1.350.000đ 2.000.000đ

Cùng chuyên mục