Sinh (Lớp 6 – 12)

Sinh (Lớp 6 – 12)

BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THẾ KHÔI TOÁN – LÝ – HÓA – VĂN Lớp Học phí 1 tháng Lớp 6 -7 -8 500.000đ Lớp 9 – Luyện thi lớp 10 500.000đ Lớp 10 600.000đ Lớp…

BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THẾ KHÔI

TOÁN – LÝ – HÓA – VĂN

Lớp Học phí 1 tháng
Lớp 6 -7 -8 500.000đ
Lớp 9 – Luyện thi lớp 10 500.000đ
Lớp 10 600.000đ
Lớp 11 700.000đ
Lớp 12 800.000đ
Luyện thi Đại học 800.000đ

Cùng chuyên mục